За сваляне

Етичен кодекс

Етичен кодекс на Индустриален Холдинг България АД и неговите дъщерни дружества включително ЗММ Нова Загора АД