Сертификати

Сертификат за управление на качеството по ISO 9001 постоянно се подновява. В момента СУК на Дружеството е сертифицирана по новия стандарт ISO 9001:2015.