Ново

Политика по защита на данните
Политика по защита на данните

Регламент (EС) 2016/679 — защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Реализираме проект „Подобряване на работната среда в ЗMМ Нова Загора АД”, договор № BG05M9OP001-1.008-0479-C01
Реализираме проект „Подобряване на работната среда в ЗMМ Нова Загора АД”, договор № BG05M9OP001-1.008-0479-C01

Реализираме проект „Подобряване на работната среда в ЗMМ Нова Загора АД”, договор № BG05M9OP001-1.008-0479-C01

Нова зъбонарезна машина в ЗММ Нова Загора АД
Нова зъбонарезна машина в ЗММ Нова Загора АД

Нова зъбонарезна машина в ЗММ Нова Загора АД

ЗММ Нова Загора АД успешно въведе международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015
ЗММ Нова Загора АД успешно въведе международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015

ЗММ Нова Загора АД успешно въведе международния стандарт БДС EN ISO 14001:2015

Етичен кодекс на Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества
Етичен кодекс на Индустриален холдинг България АД и неговите дъщерни дружества

На свое заседание от 25.11.2016 г., Надзорният и Управителният съвет на Индустриален холдинг България АД одобриха допълнение в приетия на заседание на Управителния и Надзорния съвет от 19.11.2011 г. Етичен кодекс на Индустриален холдинг България АД и него

MIDEST 2015
MIDEST 2015

ЗММ Нова Загора АД участва на световното индустриално изложение за поддоставчици MIDEST в Париж от 17 до 20 ноември 2015 година. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас.

ЗММ НОВА ЗАГОРА АД ВЗE УЧАСТИЕ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗММ НОВА ЗАГОРА АД ВЗE УЧАСТИЕ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО ’15"

ЗММ НОВА ЗАГОРА АД ВЗЕ УЧАСТИЕ НА НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИНОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНЕТО ’15"

ЗММ НОВА ЗАГОРА АД, ПОДКРЕПЯ ПРОТЕСТИТЕ СРЕЩУ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
ЗММ НОВА ЗАГОРА АД, ПОДКРЕПЯ ПРОТЕСТИТЕ СРЕЩУ УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ЦЕНАТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

В съпричастност към всички фирми, които ще протестират срещу драстичното увеличение на така наречената ценова добавка отговорност към обществото ЗММ Нова Загора АД, също ще прекъсне работа в интервала 11:00 12:00 часа днес 26.06.2015 г. Служителите ни ня

“ЗММ НОВА ЗАГОРА”АД  УТВЪРЖДАВА КОНКУРЕНТНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ
“ЗММ НОВА ЗАГОРА”АД УТВЪРЖДАВА КОНКУРЕНТНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ

“ЗММ НОВА ЗАГОРА”АД УТВЪРЖДАВА КОНКУРЕНТНИТЕ СИ ПОЗИЦИИ